Logo Logo
ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l
ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l
Krátky popis Zľavnený produkt ECOGENIC BABY tekutý prací prostriedok detský, 1 l od výrobca Ecogenic u nás nájdete v akcii za 6,52 €
Obvyklá cena
  • 6,52
  • 6,53 €
  • 0 %
Výrobca/Značka
Ecogenic
EAN 8690588005645
Hodnotenie
Zloženie Natriumlaurylsulfát , alkyl polyglykosid. Podľa nariadenia ( ES ) č. 648/2004 o detergentoch obsahuje : 5- < 15 % aniónové povrchovo aktívne látky , 5- < 15  % neiónové povrchovo aktívne látky. NEBEZPEČENSTVO : H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU : Umyte veľkým množstvom vody. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ : Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky , ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí : Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/ nádobu podľa platných predpisov. O značke : Nesie označenie ECO garantee a Vegan. Ecogenic je značka tureckej spoločnosti.
Ďalšie produkty od výrobcu Ecogenic
Ďalšie produkty v kategórii Pracie prostriedky